Certyfikaty

CertSzymon2  CertKonrad2

Oficjalny Partner Marine Technologies

BV_Certification_ISO9001.jpg

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że system zarządzania jakością pomyślnie przeszedł badanie zgodności z normą określającą najlepsze praktyki. Wydany przez niezależną organizację certyfikującą / rejestrującą, jest sygnałem dla klientów, że mogą ufać, iż organizacja wdrożyła niezbędne procesy wewnętrzne w celu spełnienia zobowiązań.