Nasze Usługi

Zespół naszych inżynierów i techników oprócz wiedzy teoretycznej posiada praktyczne doświadczenie zdobyte w ciągu lat zawodowej aktywności i napraw przeprowadzonych w stoczniach oraz bezpośrednio na statkach będących w eksploatacji.

Nasza działalność skupia się na następujących usługach, jakkolwiek oferujemy wsparcie w znacznie szerszym zakresie dotyczącym obsługi technicznej statków:

  •  naprawy automatyki i systemów kontroli napędu głównego oraz urządzeń pomocniczych,
  •  naprawy, modyfikacje oraz instalacje systemów DP
  •  przebudowa i rozbudowa systemów DP w celu osiągnięcia klasy DP0, DP 1 lub DP2
  •  przygotowanie kompletnej dokumentacji FMEA zgodnie z wymaganiami Towarzytw Klasyfikacyjnych
  •  nadzór projektów i instalacji systemów DP
  •  odbudowa i/lub przebudowa automatyki mostka i systemów kontroli siłowni od stanu po zatopieniu   lub po spaleniu statku
  • modernizacja oraz wymiana przestarzałych systemów sterowaniadla urządzeń wszelkiego typu   poprzez zastosowanie zamienników i systemów budowanych w oparciu o nowoczesne elementy zgodnie z aktualną technologią.
  • przeglądy i kalibracja elementów zabezpieczeń urządzeń dla siłowni statkowych
 

Ponadto oferujemy usługi uzupełniające w poniższym zakresie :

 •  wsparcie, nadzór i naprawy wszystkich typów silników oraz maszyn pomocniczych w zakresie remontów głównych i okresowych
 • doradztwo i konsultacje podczas przygotowania specyfikacji stoczniowej z zakresu napraw elektromechanicznych oraz nadzór nad wykonywanymi pracami

Asystujemy podczas napraw awaryjnych urządzeń, systemów elektromechanicznych oraz hydraulicznych, pneumatycznych z możliwością dostawy oryginalnych części zapasowych jak również dostawy lub produkcji ich zamienników.

 •  naprawy systemów monitoringu zbiorników ładunkowych
 •  naprawy głównych tablic rozdzielczych oraz związanych z nimi urządzeń
 •  naprawy prądnic i urządzeń zasilających