Zarządzanie kompetencjami

Potwierdzone i udokumentowane kwalifikacje pracownika zapewniają wysoką jakość wykonywanych prac. Tego typu dokumenty są coraz częściej wymagane przez różnego rodzaju regulacje oraz systemy zarządzania jakością.

Oferujemy indywidualnie dopasowane systemy oceny kompetencji załogi. Potrafimy zweryfikować wiedzę oraz doświadczenie osób pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i nie tylko.

Sprawdzamy wiedzę załogi na temat:
  • Obsługi systemów DP, sensoryki statku oraz systemów wyznaczania położenia
  • Redundancji oraz funkcji poszczególnych komponentów systemu DP
  • Wypadków mogących wystąpić w trakcie operacji
  • Specyfikacji projektu