Raporty IHM


Wykaz Materiałów Niebezpiecznych
Nasza oferta w tej dziedzinie to przygotowanie raportów IHM przez naszych ekspertów ds. Hazmat. Raporty opierają się na analizie dokumentów i działaniach na pokładzie poprzez pobieranie próbek i kontrole wizualne.
Właściciele statków, konstruktorzy, dostawcy, zakłady recyklingu i władze krajowe są odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecznego zarządzania materiałami niebezpiecznymi (hazmat) oraz za zrównoważony recykling statków. Podstawowym wymogiem prawnym w tej dziedzinie jest dokumentacja materiałów niebezpiecznych na pokładzie statków, zwana Inventory of Hazardous Materials (IHM).
Stosowanie materiałów niebezpiecznych jest określone w dwóch dokumentach. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków (UE SRR) oraz Międzynarodowa konwencja z Hongkongu o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków, 2009 SR / CONF / 45 (HKC).
Od 31 grudnia 2020 r. zweryfikowany Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) wraz ze Świadectwem Inwentaryzacji lub Zaświadczeniem o zgodności z upoważnienia flagi będą obowiązkowe dla statków w eksploatacji, podnoszących banderę państwa unijnego lub państwa trzeciego, wpływających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego UE.
Warto więc pamiętać o obowiązku opracowania Części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, ciążącym na stoczniach w przypadku nowych statków. Jeśli chodzi o statki w eksploatacji, obowiązek ten spoczywa na armatorach/właścicielach jednostek. Raporty IHM Part I, które są przygotowywane zgodnie z wytycznymi MEPC.269 (68) 2011 dotyczącymi opracowania wykazu materiałów niebezpiecznych, muszą być poświadczane przez państwa bandery lub uznane organizacje.

WIĘCEJ NA TEMAT IHM, HAZMAT ORAZ RECYKLINGU STATKOW:
The Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships European Commission for ship recycling
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.