Usługi Serwisowe

Zespół naszych inżynierów i techników oprócz wiedzy teoretycznej posiada praktyczne doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat zawodowej aktywności i napraw przeprowadzonych w stoczniach oraz bezpośrednio na statkach będących w eksploatacji.

Oferujemy pełne wsparcie techniczne dla statków, mamy ogromne doświadczenie szczególnie w:

  • Naprawy automatyki i systemów kontroli napędu głównego oraz urządzeń pomocniczych,
  • Odbudowa i/lub przebudowa automatyki mostka i systemów kontroli siłowni od stanu po zatopieniu lub po spaleniu statku,
  • Modernizacja oraz wymiana przestarzałych systemów sterowania dla urządzeń wszelkiego typu poprzez zastosowanie zamienników i systemów budowanych w oparciu o nowoczesne elementy zgodnie z aktualną technologią,
  • Przeglądy i kalibracja elementów zabezpieczeń urządzeń dla siłowni statkowych.

Przygotowujemy pełną dokumentację statku razem z rysunkami oraz analizami systemu. Mamy duże doświadczenie w instalacji i modernizacji systemów DP oraz dostosowywaniu statków do wymagań towarzystw klasyfikacyjnych dla podwyższenia klasy systemu DP

Ponadto oferujemy usługi wsparcia w zakresie:
  • Remontów głównych i okresowych
  • Kontroli kondycji oraz napraw wszystkich typów silników oraz maszyn pomocniczych
  • Prac remontowych na terenie stoczni, łącznie z doradztwem i konsultacjami technicznymi oraz nadzorem nad wykonywanymi pracami
  • Naprawy systemów monitoringu zbiorników ładunkowych,
  • Naprawy głównych tablic rozdzielczych oraz związanych z nimi urządzeń,
  • Naprawy prądnic i urządzeń zasilających.

Asystujemy podczas napraw awaryjnych urządzeń, systemów elektromechanicznych oraz hydraulicznych, pneumatycznych z możliwością dostawy oryginalnych części zapasowych jak również dostawy lub produkcji ich zamienników.